19 februar 2021

Egen virksomhed – fælles arbejdsplads

Mens Jesper har fokus på at beskytte data, har Thomas rettet sit blik mod, hvordan data kan optimere. Det strider ikke mod hinanden. Tværtimod.

Jesper Holm og Thomas Frahm er ikke kollegaer og alligevel deler de arbejdsplads. Det er nemlig sådan, de omtaler AI Innovation House. Og netop det, at de tænker deres egen virksomhed ind i det store fællesskab, bliver hurtigt omdrejningspunktet i en snak midt på husets store trappe.

Fredagsbar og mulighederne for at netværke inden man går på weekend, bliver nævnt med et smil. Men der er ingen tvivl om, at det er det forretningsmæssige perspektiv, der fylder hos både Jesper og Thomas. Begge er de optagede af, hvad der er i krydsfeltet mellem deres virksomheder. Hvordan man kan drage nytte af kapacitet og kompetencer, man ikke har i ens egen virksomhed.

Data i bevægelse

Forretningsområderne er vidt forskellige, men det fælles blik på data er tydelig. Og så arbejder de begge inden for skarpe afgrænsede nicher, hvor de hver især er eksperter. Og måske netop på grund af det nicheprægede har de brug for hinanden. Hvor Jesper, der er CEO i MIQID, hjælper virksomheder med at blive GPDR compliant, arbejder Thomas, der er CEO i BZIMPLE, med at gøre større modebrands i stand til at optimere deres indkøb ved hjælp af data.

Som udenforstående får man måske ikke lige få øje på, hvor krydsfeltet mellem MIQID og BZIMPLE er, og hvordan det kommer til at handle om kunstig intelligens. At Jesper og Thomas ser det, er der ingen tvivl om. Og deres møde illustrerer på mange måder hele ideen med AI Innovation House som en neutral innovationslegeplads. Arenaen, hvor virksomheder løfter hinanden til nye højder ved at inspirere, sparre og vidensdele.

Måske har du lyst til at være fluen på væggen, når Jesper og Thomas taler videre? Måske bliver du også nysgerrig på den synergi, de bliver skabt, når beboere og partnere i AI Innovation House for alvor lærer hinanden at kende? Måske ser vi dig i huset en dag?