01 oktober 2020

Stillingen er besat // Er du AI Innovation House nye COO?

Er du en engageret, ekstrovert og empatisk leder med erfaring fra it-branchen?
Så er du måske vores nye kollega. Vi søger en COO (Chief Operating Office) som skal fungere som COO/daglig leder og match-maker for AI Innovation House, der bliver et internationalt fyrtårn indenfor digitalisering og kunstig intelligens.

Profil
Du har sandsynligvis en uddannelse på kandidatniveau kombineret med erfaring fra it-branchen, gerne internationalt. Du navigerer sikkert og naturligt i internationale netværk. Du kommunikerer ubesværet både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.

Du har især interesse for kunstig intelligens og det teknologien gør for mennesker. Du er first-mover og nysgerrig på nye teknologier. Via dit netværk, har du en dyb indsigt i, hvad der rører sig i branchen og du brænder for at dele din viden.

Du tænker strategisk og har erfaring, der kvalificerer dig til at gå i dialog med topledere, vidensmedarbejdere, borgmestre og andre samarbejdspartnere, uanset niveau. Du er energisk, udadvendt har et højt drive, evner entreprenørskab og navigerer ubesværet blandt samarbejdspartnere og lejere.

Samtidig er det vigtigt, at du arbejder struktureret og har erfaring med fondsansøgninger og branchespecifikke puljer, så du kan være med til at løfte partnere og lejere i AI Innovation House til næste niveau.

Du har allerede bevist, at din ledelsesform fungerer overfor it-tekniske profiler, og du bliver respekteret for din indsigt og din troværdighed. Du har naturlige lederevner og hviler i dig selv, hvilket er vigtigt, når du skal engagere og motivere dine omgivelser, herunder samarbejdspartnere, lejere som gæster. Du kan slet ikke lade være med at hjælpe virksomheder – så de vokser og bliver en succes.

Sidst, men ikke mindst, har du et positivt livssyn, er fleksibel og har en god sans for humor – selv i en hektisk hverdag.

COO-ansvar
Som COO er du ansvarlig for, at AI Innovation House bliver et fyrtårn indenfor digitalisering og kunstig intelligens. Dine ansvarsområder:

 • Som COO at varetage den daglige ledelse af AIH.
 • Match-making
  bringe virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder, netværk, studerende, ’kloge penge’ og investorer sammen. Husets match-maker hjælper SMV’er og startups til innovation, vækst og jobskabelse.
 • Aktiviteter i huset (konferencer, events, gå-hjem-møder, udstillinger etc. i samarbejde med partnere/lejere).
 • Kommunikation (eksternt dels web/LinkedIn/indlæg etc. og internt til husets partnere/lejere).
 • Advisory Board møder og Lejerforeningsmøder.
 • Partner engagering og involvering.
 • Tværfaglige projekter (f.eks. ansøge og koordinere innovationsprojekter).
 • Sikre lejere og partneres tilfredshed i dagligdagen.
 • Budgetansvar for daglig drift i tæt samarbejde med økonomiafdelingen.
 • Bidrage til indstilling af kandidater til Hands-on Mikrofonden (hands-on-mikrofonden.dk)
 • Videreudvikle og udbygge et stærkt Triple Helix økosystem.
  (AIH bygger på Triple Helix modellen, som betyder at virksomheder, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner samarbejder og vidensdeler på tværs og skaber de bedste vilkår for vækst
  og jobskabelse).

Organisering
COO refererer i dagligdagen til Jørgen Andersen, CEO i Dandy Business Park og indgår i et tværfagligt ledelsesteam med COO’er fra de andre huse Food Innovation House og Green Tech Center, kommunikation, økonomi og it.

AI Innovation House
AI Innovation House (AIH) er under opførsel og bliver et internationalt fyrtårn indenfor digitalisering og kunstig intelligens.

Huset bliver på 5.200 m2 og får unikke udstillings, test- og demonstrationsfaciliteter og plads til ca. 200 vidensmedarbejdere, ca. 20 it-virksomheder, ca. 25 startups og over 40 samarbejdspartnere. Vi forventer 5.000 besøgende pr. år til konferencer, workshops, foredrag, innovationsprojekter, internationale delegationer mv.

I AIH vil mennesket altid komme først – Human First. Via tests, demonstration, information og uddannelse vil vi bestræbe os på at bekæmpe fremmedgørelsen af kunstig intelligens. Vi vil bringe teknologien ned i øjenhøjde, så den kan omsættes til konkrete og brugbare løsninger og øget vækst for danske virksomheder. Vi er bevidste om de etiske udfordringer, som kunstig intelligens også bærer med sig. Derfor vil vi skabe rum for dialoger, der har fokus på, at brugen af kunstig intelligens og digitalisering skal gøre vores liv længere, bedre og nemmere.

Åbningen af AIH sker 1. marts 2021, men vi er allerede startet op med AI aktiviteter i DANDY Business Park.

Del af et større økosystem i DANDY Business Park
AI Innovation House er det syvende hus i DANDY Business Park, som består af flere økosystemer, der med et specifikt omdrejningspunkt stræber efter at gøre fremtiden til et bedre sted at være.

Der findes i dag tre økosystemer, som består af hhv. Green Tech Center, som fokuserer på grøn teknologi og Food Innovation House, som fokuserer på fødevarer samt AI Innovation House. Som helhed har DANDY Business Park derfor de helt rigtige rammer for innovationsmiljøer, vækstprogrammer, udviklings- og demonstrationsfaciliteter og indgåelse i forskellige projekter og netværk.

Øvrig information
Jobbet ønskes besat 1. januar 2021 og er en fuldtidsstilling. Du tilbydes løn efter kvalifikationer, pension, sundhedsforsikring mv.

Hvis du har interesse i at blive den nye COO i AI Innovation House, kan du sende en ansøgning senest 16. oktober til Birgith Rask Jensen, e-mail: BIRA@baggersorensen.com.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at tage fat i enten Jørgen Andersen, CEO Dandy Business Park eller UIla Bagger-Sørensen, AI Innovation House. https://www.aiinnovationhouse.dk/contact-2/

Se printvenlig udgave her AIH COO stillingsopslag