Til kalender

Bæredygtig omstilling i kommunerne

IT-Branchen inviterer i samarbejde med Vejle Kommune og AI Innovation House til inspiration til bedre brug af data i processen med at mindske energiforbrug og få forbedre transportvaner.

 

 

 

 

 

 

Baggrunden er, at Vejle Kommune sammen med 19 andre kommuner deltager i DK2020 (Realdania, CONCITO og C40), hvor kommunerne forpligtiger sig til at leve op til målene for CO2-reduktion fra Paris-aftalen. I den forbindelse arbejder kommunen, som mange andre kommuner, med indsatser inden for områderne:

  • Hvordan kan vi mindske energiforbruget i både kommunale bygninger og i borgernes egne boliger
  • Transport – hvordan kan vi, med de data vi har, ændre folks transportvaner

Mange kommuner har derudover i øjeblikket store udfordringer med oversvømmelser og forebyggelse af disse, hvorfor inspiration til at forbygge og undgå oversvømmelser vil være relevant.

Vi vil gerne se og høre om konkrete it-løsninger inden for områderne big data, crowdsensing, IoT og visualisering, der kan gøre kommunerne i stand til at afhjælpe ovenstående problemstillinger.

Hvis I har løsninger inden for områderne beskrevet ovenfor og har lyst til at deltage med en præsentation på dagen– tag venligst fat i Lotte Arentoft på mail lar@itb.dk og send en beskriv kort, af løsningen.

Agenda

  • 08.30: Kaffe & rundstykker
  • 09.00: Velkomst v/Michael Sloth, Direktør i Vejle Kommunes Teknik & Miljø
  • 09.15: Inspirationsoplæg TBD
  • 10.00: Inspirationsindlæg fra 6 it-virksomheder af ca. 30 min. varighed inkl. dialog (20 oplæg + 10 min dialog)
  • 13.00: Frokost & netværk
  • 14.00: Tak for i dag

Afholdes tirsdag den 6. oktober, kl. 08.30 – 14.00, Advice House, Lysholt Alle 10, 7100 Vejle.
Du tilmelder dig ved at skrive til lar@itb.dk