01 maj 2020

Pressemeddelelse

Kloge penge skal skabe vækst hos iværksættere i hele Danmark

Fem familievirksomheder og 20 hands-on investorer går sammen i en ny mikrofond

Holdningen hos den nye fond – Hands-on Mikrofonden A/S – er ikke til at tage fejl af. Vi har i Danmark ikke nok iværksættere, der skaber vækst og dermed flere jobs. Årsagen er, at der mangler risikovillig kapital og stærke kommercielle kompetencer, der kan hjælpe iværksætterne og sætte ambitiøse mål med dem. Corona-krisen har desværre ikke gjort behovet for risikovillig kapital mindre. Udfordringen har fået fem familievirksomheder til at gå sammen med 20 hands-on investorer om en helt ny type investeringsfond. Det særlige ved Hands-on Mikrofonden er, at man tilbyder kloge penge til bæredygtige vækstvirksomheder inden for Green Tech, Food og AI/digitalisering.

Med de kloge penge går Hands-on Mikrofonden forrest med økonomiske investeringer, der er kombineret med systematisk sparring fra professionelle Hands-on investorer. Mens de fem familievirksomheder tilfører risikovillig kapital, er det Hands-on investorernes primære opgave at sidde med ved bordet til bestyrelsesmøderne i de bæredygtige vækstvirksomheder. De er dermed garanter for professionel og faglig sparring.

– Hands-on investorerne er helt afgørende for investeringerne i Hands-on Mikrofonden. Det er erhvervsfolk med stærke kommercielle kompetencer indenfor de tre brancher vi har valgt. Personer, der har mange års kommerciel erfaring med vækstvirksomheder, ledelse og bestyrelsesarbejde, lyder det fra Hands-on Mikrofondens CEO, Jørgen Andersen.

Indsigt fra tre økosystemer

Den nye mikrofond trækker på indsigt og kompetencer fra tre stærke økosystemer inden for Green Tech, Food og AI/digitalisering. Økosystemer som netop er karakteriseret ved et Triple Helix samarbejde, dvs. hvor universiteter, myndigheder og private virksomheder samarbejder på tværs og hvor stærk viden indenfor forretningsudvikling, netværk og pitchtræning deles.

Dækker hele Danmark

Det er afgørende for Hands-on Mikrofonden, der har base i DANDY Business Park i Vejle, at understrege, at bæredygtige vækstvirksomheder inden for Green Tech, Food og AI/digitalisering fra hele Danmark, kan søge om midler fra fonden. Der kan søges mellem kr. ½ – 3 mio. pr. virksomhed og fonden forventer at investere over 50 mio.

– Skal Hands-on Mikrofonden gøre en forskel, er det vigtigt, at den risikovillige kapital og de kommercielle kompetencer kommer ud at arbejde i hele landet. Alle, der søger midler, vil få sparring fra Hands-on investorerne på en professionel og systematisk måde (før, under og efter investeringen), fortæller Jørgen Andersen, der opfordrer til, at interesserede vækstvirksomheder finder mere information på Hands-on Mikrofondens hjemmeside og også gerne kontakter sekretariatet.

Afsluttende fremhæver Jørgen Andersen, at Hands-on Mikrofonden på ingen måder ønsker at lukke sig om sig selv. Man vil derfor meget gerne samarbejde med andre investorer, private som offentlige, der er interesseret i at investere i bæredygtige vækstvirksomheder i Danmark.

For yderligere oplysninger besøg websitet www.hands-on-mikrofonden.dk eller kontakt CEO, Jørgen Andersen på 40 53 53 37 eller ja@hands-on-mikrofonden.dk