Formål og målgruppe:
I eventplanlægningens første faser klarlægges formålet og målgruppen for eventet. Hvad ønsker I, at deltagerne skal tage med hjem? Hvad skal de sige, de fik ud af det, hvis I spørger dem efter arrangementet? Man kan også spørge deltagerne direkte hvilke forventninger de har til mødet allerede i tilmeldingsmodulet. Derved får I den enkelte deltagers svar på, hvad de ønsker og forestiller sig at få ud af dagen.

Vær skarp på indholdet så der skabes værdi eller løses problemer, og bevar den røde tråd igennem programmets indhold så det harmonerer med det overordnede formål for eventet.

Forplejning:
Sund forplejning. Behøver vi sige mere? Sørg for at jeres gæster er godt tanket op, og at der er tænkt på drikkevarer og snacks i pauserne så energiniveauet holdes stabilt.

Udnyt lokationens potentiale:
Uanset hvor arrangementet afholdes spiller de fysiske omgivelser en rolle.

Udnyt Quantums potentiale for at skabe uformelle rammer ved at benytte stoleopstilling i en cirkel der matcher rummet. Undgå biografopstilling og benyt mulighederne for bedre dialog, øjenkontakt med deltagerne og den samhørighed der skabes når gæsterne diskuterer dagens emner med blikket vendt imod hinanden, og ikke kun ser ind i nakken på personen foran.

Borde og stole i lige rækker, hører fortiden til…

Gennemtænkt pausedesign:
Omhyggelig tidsplanlægning betaler sig. Design pauserne så de giver sceneskift, afveksling og mulighed for fysisk at strække ben og krop, så der er fornyet energi og fokus.

Dandy Business Park har forskellige naturstier i hele parken, igennem skov og over vandløb, som kan benyttes i pauser, til walk-and-talk eller som afbræk på en lang dag. Spørg i receptionen hvis I ønsker anvisninger til de forskellige muligheder.

Faciliteret netværk:
Med gode pauser skabes også muligheder for netværk blandt deltagerne. Prioriter netværk og tid til sparring blandt deltagerne og skab rammerne for dette i pauserne eller som arrangerede aktiviteter eller brainstorms.

Spørgsmål undervejs:
Strukturerede, og korte, spørgerunder er afgørende for at gæsterne får noget ud af dette. Forbered spørgsmålssessionerne så spørgsmålene bliver målrettet oplægsholderens indhold. På den måde undgår I for specifikke og indforståede spørgsmål som ikke skaber værdi for alle, eller at det er de samme deltagere der byder ind.

 

Vi står klar til at hjælpe jer i mål med succesfulde arrangementer i AI Innovation House.