Om AI Innovation House

AI Innovation House er en neutral innovationslegeplads, som bringer viden om digitalisering og kunstig intelligens i øjenhøjde, så den kan omsættes til konkrete løsninger og øget vækst for danske virksomheder.

AI Innovation House har unikke udstillings, test- og demonstrationsfaciliteter og er et internationalt digitalt fyrtårn på 5.200 m2 med plads til ca. 200 vidensmedarbejdere. Vi forventer over 5.000 besøgende pr. år til konferencer, workshops, foredrag, innovationsprojekter, internationale delegationer mv. Huset rummer en masse spændende demonstrationsfaciliteter:

 • Collaboration Labs, Blue Box Co Creation Lab, Smart U Lab, 3D conference center samt en række innovations studios, se under faciliteter.
 • Rammerne kan benyttes til fælles innovationsprojekter, formidling og udstillinger, produktpræsentationer, eksportfremstød, kompetenceudvikling mv. Vi kan også understøtte processen fra selve produktudviklingen over kundereaktioner til beslutning om at sætte produktet i (prøve) produktion – Human First.
 • Gode fysiske rammer til start-up virksomheder og SMV virksomheder som ønsker at arbejde med digitalisering og kunstig intelligens mv.

AI Innovation House bygger idemæssigt og økonomisk på et solidt grundlag. Bagger-Sørensen Invest A/S, CASA og Insero står bag som investorer.

Triple Helix samarbejde

AI Innovation House bygger på Triple Helix modellen, som betyder at virksomheder, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner samarbejder og vidensdeler på tværs og skaber de bedste vilkår for vækst og jobskabelse. Målet er at få specialiseret viden omsat til nye bæredygtige koncepter, forretningsmodeller, systemer og produkter.

Matchmaker

Vi understøtter virksomheder i udviklingen af en stærk forretning gennem en aktiv matchmaker-organisation, der kan bringe virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder, netværk, studerende, ’kloge penge’ og investorer sammen. Vi engagerer os i nationale og internationale fagspecifikke innovationsnetværk inden for digitalisering og kunstig intelligens. Husets matchmaker-organisation hjælper konkret SMV’er til innovation, vækst og jobskabelse med bl.a. følgende tilbud:

 • Triple Helix netværk indenfor digitalisering og kunstig intelligens
 • Human First aktiviteter
 • Adgang til datakatalog
 • Vækst og digitaliseringsprogrammer
 • Innovationsmiljøer
 • Et stærkt økosystem
 • Innovations og kommercialisering aktiviteter
 • Tværfaglige projekter
 • Adgang til Hands-on Mikrofonden med kapital- og mentornetværk, link
 • It-netværk med bl.a. It-forums over 600 medlemmer
 • Videns samarbejder bl.a. med Digital Hub Denmark, Digital Valley, SDU, UCL, IBM, it-forum m.fl.
 • Synlighed overfor kunder, leverandører og medarbejdere via aktiv markedsføring, konferencer, workshops og projekter.
 • Fri adgang til brug af udvalgt AI software. Aftaler er ved at blive etableret. Med disse specialaftaler sikrer vi en nem adgang til AI teknologi, som kan være med til at fremme ideer og innovation for husets lejere og partnere.

Husets lejere og samarbejdspartnere

Huset består af små og mellemstore virksomheder, der fokuserer på digitalisering og kunstig intelligens. Derudover har vi en række nationale og internationale samarbejdspartnere. Se hvilke virksomheder, der er en del af huset her.

Advisory Board

Der er nedsat et Advisory Board af samarbejdspartnere og hoved lejere. De har fingeren på pulsen, skal være med til at se fremad og komme med nye ideer til projekter, aktiviteter og ny teknologi – så AI Innovation House vil fortætte med at være et fyrtårn indenfor digitalisering og kunstig intelligens. Advisory Boarded består blandt andet af Dansk Industri, Digital Hub Denmark, IBM, PEDAB, SAS Institute, Datapult, 2021.AI, MB-Solutions, SDU, UCL, Vejle Kommune og it-forum m.fl.

“Vi tror på, at samarbejde og videndeling er vejen frem, hvis danske virksomheder skal klare sig i den internationale konkurrence om at udnytte mulighederne for kunstig intelligens. Derfor er vi stolte af at kunne bakke op om AI Innovation House,” siger Christian Hannibal, Digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri, som sidder med i husets Advisory Board.

De andre økosystemer i DANDY Business Park

AI Innovation House er det syvende hus i Dandy Business Park, som består af flere økosystemer, der med et specifikt omdrejningspunkt stræber efter at gøre fremtiden til et bedre sted at være. Der findes i dag tre økosystemer, som består af hhv. Green Tech Center, som fokuserer på grøn teknologi og Food Innovation House, som fokuserer på fødevarer samt AI Innovation House. Som helhed har DANDY Business Park derfor de helt rigtige rammer for innovationsmiljøer, vækstprogrammer, udviklings- og demonstrationsfaciliteter og indgåelse i forskellige projekter og netværk.

Vi arbejder primært indenfor følgende 5 af FN´s 17 verdensmål: