Vision, mission og DNA

Vi er et ambitiøst hus, der ikke er bange for at række ud i fremtiden. Vores vision, mission og DNA er derfor også afspejlet af en nysgerrighed på fremtidens teknologier.

Vision

AI Innovation House er en neutral innovationslegeplads for alle, som arbejder med, og interesserer sig for, digitalisering og kunstig intelligens. Et hus, hvor mennesker, virksomheder, vidensinstitutioner, netværk, myndigheder og studerende mødes for at udvikle sig selv og forretningen. Vi tilbyder én nem indgang til viden og kompetence inden for kommerciel anvendelse af kunstig intelligens og digitalisering.

Vi ønsker at skabe et digitalt vækstmiljø, der bygger bro mellem mennesker og kunstig intelligens.

Mission

Med AI Innovation House ønsker vi at bringe AI-viden, visioner og værktøjer ned i øjenhøjde, så muligheder kan ses, forstås og omsættes til nye koncepter og bæredygtige produkter til gavn for innovation, vækst og jobskabelse i Danmark.

DNA

Husets DNA er: Human First, Genius Hub og Live Labs. Det understøttes af husets aktiviteter, hvor fællesnævneren er formidling, innovation samt efter- og videreuddannelse.

Human First

I AI Innovation House kommer mennesket altid først. Via tests, demonstration, information og uddannelse bestræber vi os på at bekæmpe fremmedgørelsen af kunstig intelligens. Vi bringer teknologien ned i øjenhøjde, så den kan omsættes til konkrete og brugbare løsninger. Vi er bevidste om de etiske udfordringer, som kunstig intelligens også bærer med sig. Derfor skaber vi rum for dialoger, der har fokus på, at brugen af kunstig intelligens og digitalisering skal gøre vores liv længere, bedre og nemmere.

Genius Hub

Genius Hub sætter nye rammer for, hvordan vi hjælper hinanden med at dele viden og information. Målet er at sikre, at de rette kompetencer er til stede – nu og i fremtiden. Vi tilbyder derfor – i samarbejde med husets lejere og partnere – relevante kurser og seminarer, da vi ser efter- og videreuddannelse indenfor kunstig intelligens og digitalisering som noget helt essentielt, hvis vi skal imødekomme fremtidens krav.

Live Labs

AI Innovation House er en neutral innovations-legeplads, som tilbyder de bedste rammer for virksomheder, der ønsker at arbejde med AI og digitalisering. Vi tilbyder Live Lab demonstrationsfaciliteter, der gør det muligt at se, røre, høre og samarbejde om løsninger, der synliggør, hvordan du kan bruge AI og digitalisering i din virksomhed.